نمایش 1–30 از 97 نتیجه

لیست برند ها

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل A10 (10.2) بلوند خاکستری پلاتینه 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل A8 (9.2) بلوند خاکستری روشن 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل A7 (8.2) بلوند خاکستری 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل A6 (7.2) بلوند خاکستری متوسط 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل A5 (6.2) بلوند خاکستری تیره 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 6.66 شرابی قرمز آتشین 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 5.66 آلبالوئی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 6.6 ماهگونی روشن 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 5.6 ماهگونی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر سری هایلایت 100 میل | Dupier Hair Color

40،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل واریاسیون 100 میل | Dupier Hair Color

40،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل نسکافه ای 100 میل | Dupier Hair Color

40،000 تومان
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل W6 (7.65) بلوند فندقی متوسط 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل W5 (6.65) بلوند فندقی تیره100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل W4 (5.65) قهوه ای فندقی روشن 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 5.62 یاقوتی روشن 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل 4.62 یاقوتی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل V6 (7.20) شرابی خیلی روشن100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل V5 (6.20) شرابی روشن100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل V4 (5.20) شرابی متوسط 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل SH8 (8.15) شنی صحرایی روشن 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل SH7 (7.15) شنی صحرایی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل S9 (9.9) نقره ای روشن100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل S8 (8.9) نقره ای متوسط 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل S7 (7.9) نقره ای 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل NF8 (9.00) بلوند روشن قوی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل NF7 (8.00) بلوند قوی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل NF6 (7.00) بلوند متوسط قوی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل NF5 (6.00) بلوند تیره قوی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML
 

رنگ موی لاکچری دوپیر مدل NF4 (5.00) قهوه ای روشن قوی 100 میل | Dupier Hair Color

60،000 تومان
ویژگی های محصول
 • حاوی روغن بادام، کنجد، فندق و سبوس برنج
 • جلوگیری از پوسیدگی و خشکی موها
 • دارای ویتامین های C و B5
 • فرموله شده در کشور آلمان
 • تنوع رنگی بالا
 • حجم 100ML